سلولیت را اینگونه از بین ببرید

سلولیت را اینگونه از بین ببرید

شکل پوست پرتقالی شکل توده های چربی پشت ران ها بسیاری از خانم ها با هر سایزی را آزار می دهد. سلولیت در واقع بدین صورت است که سلول های چربی در کیسه هایی، که در بین رشته های لایه های مختلف بافت پیوندی پوست نگه داشته می شوند، جمع می شوند. 

یکی از مؤثرترین راه ها برای مبارزه با سلولیت رژیم و ورزش است. حرکات مقاومتی یوگا که ران ها را ورزیده می کنند نیز در مبارزه با این پدیده بسیار مؤثرند، زیرا این حرکات عضلات را می کشند و ورزیده می کنند و باعث می شوند که پوست صاف تر به نظر برسد. 


با انجام این حرکات سه بار در هفته به مدت 20 دقیقه و انجام 30 دقیقه ورزشهای هوازی چهار بار در هفته به مدت نیم ساعت در عرض 6 هفته شاهد صاف شدن مناطقی که سلولیت در آن خود را نشان داده خواهید بود.


خم شدن رو به جلو در حالت ایستاده

خم شدن رو به جلو در حالت ایستاده

پاها را به عرض باسن باز کنید. از قسمت باسن خود را رو به جلو خم کنید. به آرامی به طرف زانو ها خم شوید، همینطور که سر را به طرف زمین میبرید سینه ی خود را روی بالای ران قرار دهید. عضلات چهار سر ران را درگیر کنید و به آرامی پاها را صاف کنید. این حالت را به مدت 5 تا 8 نفس عمیق آهسته نگه دارید.

حالت صندلی

حالت صندلی

پاها را بهم بچسبانید، دو انگشت بزرگ بهم بچسبند و مچ پاها کمی از هم فاصله داشته باشند. زانوها را خم کنید و به حالت نشستن بروید ( همانطور که روی صندلی مینشینید ) و سینه را به طرف بالا بکشید. در همان زمان دستها را با طرف بالا ببرید ( مانند عکس ) و انگشتان دست را بکشید. شانه ها راحت باشند، عضلات شکم را به طرف داخل بکشید.
سعی کنید که پاها به حالت 90 درجه در بیایند. حتی یک زاویه کوچک هم خوب است مهم این است که نهایت توان خود را بگذارید. 

حالت عقاب

حالت عقاب

زانوی خود را کمی خم کنید و پای راست خود را دور پای چپ خود بپیچید. دست راست خود را زیر دست چپ بیاورید و دست چپ را دور دست راست بپیچید طوری که در آخر کف دستها به هم بچسبند ( مانند تصویر )
 اگر دو بار پیچ دادن پا سخت است تنها یک بار پا را پیچ دهید و سر انگشتان پا را روی زمین بگذارید تا بتوانید بهتر تعادل خود را حفظ کنید. اگر پیچ دادن دستها نیز به شانه ها فشار می آورد تنها کافیست یک دست زیر دست دیگر قرار بگیرد.

حالت جنگجو

حالت جنگجو

پاها را در کنار هم قرار دهید. انگشتان پای سمت چپ را به عقب ببرید، وزن خود را روی پای راست بدهید. حرکت را ادامه دهید تا پای چپ بالا بیاید سر و نیم تنه خود را خم کنید و به طرف زمین بیاورید تا زمانی که از سر تا نوک انگشتان پای چپ همه در یک خط افقی قرار بگیرند. دستها را در دوطرف خود نگه دارید، مطمئن شوید ران، باسن و انگشتان پای چپ همچنان رو به زمین هستند. تعادل خود را با پای راست حفظ کنید. این حالت را به مدت 5 بار نفس کشیدن نگه دارید.
اگر نگه داشتن تعادل روی یک پا برایتان سخت است دستها را به طرف خارج بدن باز کنید درست مانند بالهای هواپیما این کار کمک میکند تعادل خود را بهتر حفظ کنید. 

خیز بالا به همراه پیچ دادن

خیز بالا به همراه پیچ دادن

پاها را کنار یکدیگر قرار دهید. دستها را به حالت دعا کردن ( کف دو دست روی هم ) در وسط سینه نگه دارید. عضلات شکم را منقبض کنید و به حالت خیز بروید، پای چپ را به عقب ببرید با این کار زانوی راست درست باید بالای مچ پای راست قرار بگیرد. از کمر به سمت راست بچرخید .
آرنج دست چپ روی زانوی پای چپ به حالت استراحت قرار میگیرد ران های خود را در یک سطح نگه دارید. به اندازه 5 تا 8 مرتبه نفس کشیدن نگه دارید سپس به حالت عادی برگرید و با پای دیگر دوباره تکرار کنید.

حالت سر گاو

حالت سر گاو

پای سمت راست خود را از روی پای سمت چپ عبور دهید و پاهارا به صورت ضربدری درآورید ( مانند تصویر ) . رانها را منقبض کنید. پاها را به دو طرف باز کنید، و بین پاشنه های پای خود بنشینید. احساس کشش زیادی در ران و باسن خواهید کرد. این حالت را تا هرچقدر مایل هستید نگه دارید، حداقل به اندازه ی 8 تا 10 بار نفس کشیدن سپس جای پاها را عوض کنید و تکرار کنید.
کار را برای خود آسان کنید: اگر زانو درد دارید و یا نشستن روی زمین سفت برایتان سخت است زیر خود یک تشک مخصوص یوگا یا چیزی نرم پهن کنید. میتوانید این حرکت را با گذاشتن پاها در جلوی خود نیز انجام دهید.

حالت پل

حالت پل

به پشت دراز بکشید، زانوها را خم کنید و کف پاها را صاف روی زمین بگذارید. کف پاها را به طرف زمین فشار دهید و ران و باسن خود را از زمین بلند کنید. شانه ها را به طرف زمین فشار داده و از گوشها فاصله دهید. دو دست را در زیر باسن بهم گره کنید و به زمین فشار دهید.عضلات همسترینگ باسن و عضلات اصلی را منقبض کنید. این حالت را به اندازه ی 5 تا 8 بار نفس کشیدن ادامه دهید سپس به آرامی بدن را به طرف زمین بیاورید. دوبار دیگر نیز تکرار کنید.


تگ ها :

ارسال نظر